Om Tromsø Byorkester

Tromsø Byorkester ble stiftet i 2003 og er et frivillig symfoniorkester for interesserte musikere i Tromsø og omegn.

Vi øver hver mandag kveld kl 19-22, i Konsertsalen (på «Konservatoriet» i Krognessveien) Tider er slått opp i prøveplanen. Er du interessert i å være med, så bare møt opp. For nærmere informasjon, send en mail til info@tromsobyorkester.no.

For tiden er vi ca. 50 aktive medlemmer. Vi er alltid ute etter flere medlemmer, spesielt av strykere og enkelte messingblåsere. For andre stemmer kan behovet variere, så bare ta kontakt!

Vi legger opp til et repertoar som skal være krevende, men oppnåelig for vårt nivå.

Vi har normalt 4 konserter årlig og samarbeider gjerne med andre grupper, solister og kor.

Orkesteret dirigeres for tiden av Maria Medby Tollefsen og Geir Davidsen.

Medlemskap er i prinsippet åpent for alle interesserte musikere. Vi har ingen ordning med prøvespilling, men vi forutsetter et visst minimumsnivå, og at det er ledig plass på stemmene.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.000 / 700 per halvår, men gratis for musikkstudenter.