Noter til neste konsert

Noter til Operagalla 21. okt 2023

Nummerert liste over programmet (pdf)

1: Verdi: Ouvertyre til Skjebnens makt:
Skjebnens makt ouvertyre violin I Skjebnens makt ouvertyre violin II Skjebnens makt ouvertyre bratsj Skjebnens makt ouvertyre cello Skjebnens makt ouvertyre kontrabass
Skjebnens makt ouvertyre flutes oboes Skjebnens makt ouvertyre klarinetter fagotter Skjebnens makt ouvertyre horn 1-4 Skjebnens makt ouvertyre trompet trombone slagverk

2: Verdi: Don Carlo, duett «E lui desso l’infante», spilles fra I til 15 takter etter S.
Fløyte 1-2 Fløyte3 pikkolo Oboe_1-2 Clarinet_1-2_(B DON_CARLO_E lui desso_Bassoon_3-Contrabasson.PDF DON_CARLO_E lui desso_Bassoon_1-2 DON_CARLO_E lui desso_Cornet_1-2_(Ab) Trombone_1-2 Trombone_3-Ophicleide Don Carlo I-S+15 -Timpani
Violins_I Violins_II Violas Cellos-Basses

4: Puccini: Tosca, Recondita armonia (17-20), 18: Te Deum (80 – ut akten, 56-57, se duetten under):
Toscautdrag Act I flauti Toscautdrag Act I obo1-2 Toscautdrag Act I klarinetter Toscautdrag Act I fagotter Toscautdrag Act I kontrafagott 
Toscautdrag Act I Horn1-4 Toscautdrag Act I Trompet 1-3 Toscautdrag Act I Trombone 1-3 Toscautdrag Act I Timpani slagverk klokker 
Toscautdrag Act I violinI Toscautdrag Act I violinII Toscautdrag Act I viola Toscautdrag Act I cello og bass

3: Puccini: Tosca, Duett fra Akt1 (24-40) PLUSS manglende noter 56-57+1t før Te Deum
Toscaduett._Trumpet_1 Toscaduett._Trumpet_2 Toscaduett._Viola Toscaduett._Violin_1 Toscaduett._Violin_2 Toscaduett_Clarinet_2 Toscaduett_Contrabassoon Toscaduett_Flute_2;_Piccolo_2 Toscaduett_Oboe_1 Toscaduett_Oboe_2 Toscaduett_Timpani Toscaduett_Trombone_3 Toscaduett_Trumpet_3 Toscaduett._Bass_Clarinet Toscaduett._Bass_Trombone Toscaduett._Bassoon_1,_2 Toscaduett._Cello_Bass Toscaduett._Clarinet_1 Toscaduett._English_Horn Toscaduett._Flute_1 Toscaduett._Flute_3;_Piccolo_3 Toscaduett._Harp Toscaduett._Horn_1 Toscaduett._Horn_2 Toscaduett._Horn_3 Toscaduett._Horn_4 Toscaduett._Trombone_1,_2

5: Mozart: fra Figaros Bryllup, Nr 16 Duett Crudel perche finora:
Figaros bryllup Nr 16 Duetto alle stemmer

6: Verdi: fra Skjebnens makt – Solenne in quest’ora: Fra 6 før H til ut stykket. Noterekkefølge: fl1+picc – obo12 – clar12 – bsn12 – hn12 – vln1 – vln2 – vla – cellobass
Skjebnens makt – solenne in quest’ora

7: Borodin: Polovetiske danser. Link til imslp.org (bruk notene under «Polovetsian Dances (Act II)» Nr 17 skal spilles fra start tom 15.takt i prøvetegn B)

8: Puccini: fra La Boheme, Duett «O Mimi tu piu»,  fra start Akt 4 til prøvetegn 5 (Kun de stemmer som ikke har fått denne etter «Che facevi» under)
Slutt akt3 og Start Akt4._Piccolo.PDF Start Akt4_Flute_1.PDF
Start Akt4._Flute_2.PDF  Start Akt4._Oboe_1.PDF Start akt4._Oboe_2 Start Akt4._Clarinet_1

9: Puccini: fra La Boheme, Musettas arie «Quando m’en vo»
Musettas vals alle stemmer

Tillegg til «Quando m’en vo»; reprise i orkester. Fra 7. takt etter 25 (eller 16 før 26 ) til tall 26.
Reprise Musettas vals alle stemmer

10: Puccini: fra La Boheme, Kvartett «Che facevi», fra prøvetegn 31 og ut akten. De fleste har også med starten på Akt 4, som er duetten «O Mimi tu piu» (til prøvetegn 5) (Nr 8)
La Boheme Che facevi alle stemmer

11: Offenbach: fra Hoffmanns eventyr – Barcarole
Barcarole strykere og harpe Barcarole blaasere og slagverk

12: Mozart: Fra Cosi fan tutte – Soave sia il vento, (Nr 10, terzettino)
Soave-sia-al-vento-alle-stemmer

13: Verdi: fra Otello, Ave Maria (Fra Q til U)
Otello Ave Maria alle stemmer

14: Leoncavallo: fra Pagliacci, Duett «E allor perche di» (fra 73 til 78)
Pagliacci Duett E allor perche – alle stemmer

15: Mozart: fra Don Giovanni, kvartett «Not ti fidar», Akt 1 nr 9
Don Giovanni Akt 1 nr 9 blaasere Don Giovanni Akt 1 nr 9 strykere

16: Verdi: fra Otello, Otellos arie «Dio! Mi potevi scagliar» (fra N til R, Treblås: fl12-fl3+picc-Obo12-bsn12-bsn34)
Dio mi potevi treblaas Dio mi potevi messing Dio mi potevi strykere

17: Mascagni: fra Cavalleria rusticana, Påskekoret (Regina coeli)
Cavalleria paaskekoret treblaas Cavalleria paaskekoret messing slagverk  Cavalleria paaskekoret strykere

19: Puccini: Tosca; Duett Scarpia, Tosca, «La povera mia cena» (fra 7 før 45 tom første takt i 53, Nr 20, «Vissi d’arte» starter fra 51)
La povera obo1 La povera obo2 La povera tbo1-2 La povera tbo3 La povera timp La povera trp1 La povera trp2 La povera trp3 La povera vcl-cb La Povera vla La povera vln1 La povera vln2 La povera bclar La povera bsn12 La povera clar1 La povera clar2 La povera Contrabsn La povera corangl La povera flauto1 La povera flauto2 La povera flauto3 La povera Harp La povera horn1 La povera horn2 La povera horn3 La povera horn4

20: Puccini: fra Tosca, Toscas arie «Vissi d’arte»
Link til imslp, eget notesett, egentlig ikke nødvendig, henger sammen med notene over.

22: Mozart: Fra Tryllefløyten, sluttkor (Start 2 takter før Maestoso)
Tryllefloyten sluttkor treblaas Tryllefloyten sluttkor messing og pauker Tryllefloyten sluttkor strykere